Wie is Alice Makkinga?

Woorden die mij typeren zijn: optimistisch, daadkrachtig, helder, netwerker.
Op werkgebied liggen mijn vroegste sporen in het jeugd en jongerenwerk. Na de MBO opleiding inrichtingswerk in 1976 ben ik begonnen als pedagogisch medewerker in verschillende instellingen. Nadat ik de HBO opleiding Sociaal Cultureel werk had afgerond ben ik van 1983 tot eind jaren 90 werkzaam geweest in diverse beleidsfuncties bij o.a. Provinciaal Educatief Centrum, de Provinciale Ouderen Organisaties en Zorgbelang Overijssel.

De laatste tien jaar ben ik voornamelijk actief geweest als trainer adviseur. Eerst bij SBI, later bij Odyssee. Ik verzorgde o.a. trainingen voor cliëntenraden van zorginstellingen, mantelzorgorganisaties, patiëntenorganisaties en vrijwilligers.
Eind 2007 heb ik de overstap gemaakt naar mijn eigen bureau.

Er is meer...

Naast betaald werk ben ik ook altijd actief (geweest) in maatschappelijke functies. Zowel in de vakbeweging als in de politiek en in de kerk.

In de periode 2007-2011 was ik lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Als Statenlid  heb ik een bijdrage geleverd aan de commissie Jeugd, Sociale Infrastructuur&Cultuur. Tot maart 2018 lid van de gemeenteraad in Ommen waar ik mij o.a. bezig hield met de Wmo en Jeugdwet. Tevens ben ik lid van Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep.

Passie
 Ik ben een fanatiek Nordic walker.
 Ik ben een brononderzoeker en netwerker in hart en nieren.
 Samen met Frits, mijn man, ben ik avonturier en wereldreiziger.

Training en ondersteuning

Alice Makkinga traint, ondersteunt en adviseert:
 • Zorginstellingen: cliëntenraden en Raden van Bestuur
 • Gemeenten: Wmo adviesraden, beleidsmedewerkers
 • Medewerkers en coach-ondersteuners in zorginstellingen of overheid

Specialisatie

Naast het reguliere werk heb ik mij gespecialiseerd in een aantal thema’s, te weten:
 • Medezeggenschap cliënten zorginstellingen
 • Actualiteit rondom medezeggenschap en burgerparticipatie (Wmcz & Wmo)
 • Samenwerken als team
 • Invloed uitoefenen
 • Overleg en onderhandelen met management en Raad van Bestuur
 • Burgerparticipatie / Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Invloed uitoefenen vanuit cliëntenperspectief
 • Beleidsplan Wmo: ontwikkelen gezamenlijke visie, meedenken en meedoen
 • Contact met inwoners/burgers en zorggebruikers
 • Praktisch omgaan met beleidstukken