Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van Alice Makkinga zijn o.a.:
 • Centrale Cliëntenraad GGz Friesland
 • Cliëntenraden Pro Persona
 • Cliëntenraad Woonzorgnet
 • Binding in de Regio (cliëntenraden in regio Arnhem, Nijmegen en Betuwe
 • Cliëntenraad en regionale adviesraden RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
 • Cliëntenraden GGZ Drenthe
 • Cliëntenraden en ondersteuners RIBW Nijmegen&Rivierenland
 • Cliëntenraden Kwintes
 • Diverse gemeentelijke Wmo-raden
 • Landelijk programma Aandacht voor Iedereen, adviseur Raden Sociaal Domein Drenthe
 • ZO: RIBW Arnhem&Veluwe Vallei en Vitale Verbindingen Arnhem
 • Zorgbelang Overijssel
 • Zorggroep Noorderboog
 • Cliëntenraden GGz Centraal
 • Cliëntenraden Symfora Meander
 • Cliëntenraden Yulius
 • Cliëntenraad ZWWF
 • RIBW Alliantie
 • Stichting Zwarte Gat
 • Zorgorganisatie Coloriet
 • VUmc|Metamedica
 • Netwerk Cliëntenraden in de zorg (NCZ)
 • Zorggroep Maas & Waal
 • Zorggroep Van Neynsel

Bijzondere activiteiten

Naast het begeleiden van trainingen organiseer ik ook andere activiteiten.
 • Toekomst medezeggenschap & participatie clienten. Lees hier verder.
 • Werken aan je persoonlijke K3. Lees hier verder.

Meer zeggenschap voor GGz cliënten in een veranderende Wmo context


De veranderende Wmo-context brengt nieuwe vragen en uitdagingen mee voor de medezeggenschap van GGZ cliënten. Daarom heeft de afdeling Metamedica van het VUmc, in samenwerking met Kwintes en de RIBW Nijmegen & Rivierenland, middels een participatief actieonderzoek verkend hoe de medezeggenschap van deze cliënten kan worden versterkt middels de PARTNER benadering. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op twee locaties: een beschermd wonen locatie (Kwintes) en een dagactiviteitencentrum waar bezoekers van verschillende organisaties (RIBW N&R & Pluryn) begeleiding en ondersteuning ontvangen.

Dit onderzoek laat zien dat vanuit cliënten de erkenning van kwetsbaarheid en verschil essentieel is in de context van de Wmo, waarin het streven naar zelfredzaamheid en integrale maatschappelijke voorzieningen centraal staan. Het onderzoek laat tevens zien dat de PARTNER benadering bijdraagt aan individueel en collectief empowerment van cliënten en daarmee goed aansluit bij Herstel-ondersteunende zorg in de GGZ. Op beide locaties hebben bewoners/ bezoekers en medewerkers samengewerkt aan verbeteracties op hun eigen locatie. Het onderzoek heeft tevens inzichten en handvatten opgeleverd hoe cliëntmedezeggenschap in de organisatie vorm te geven en uit te rollen.

De PARTNER benadering is met name gericht op het versterken van de informele medezeggenschap op locatieniveau. De thema’s die naar voren kwamen zijn echter allemaal gerelateerd aan de Wmo en derhalve ook zeer relevant voor Wmo beleidsmedewerkers en beleidsmakers bij de gemeente. De ondersteuning van (formele) medezeggenschap op het niveau van de Wmo vraagt daarom om de inbedding van de PARTNER benadering in formele medezeggenschapsstructuren van de organisatie.

De beschrijving van de PARTNER benadering op deze twee locaties én de uitkomsten van dit onderzoek zijn te lezen in de eindrapportage: ‘Ruimte voor kwetsbaarheid en verschil’ en samenvatting: ‘Ruimte voor kwetsbaarheid en verschil’. Dit onderzoek is financieel mede mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid.