Van idee tot actie

Als u mij belt of mailt - of aanschiet in de wandelgangen - met een eerste idee of een concrete vraag:
 • Hebben we een verkennend gesprek,
 • waarin uw vraag helder wordt,
 • beoordelen we of mijn inbreng waardevol kan zijn,
 • bespreken we samen de aanpak,
 • en indien we met elkaar in zee gaan,
 • ontvangt u een schriftelijke bevestiging van onze afspraken,
 • en dan....
 • gaan we samen aan het werk!
Ik hecht aan slagvaardig optreden waarbij ik heldere doelen formuleer en deze steeds voor ogen heb.

Herkent u zich in het volgende

 • In uw instelling wordt een nieuwe cliëntenraad geïnstalleerd. U wilt de werving en selectie effectief aanpakken? En de juiste afspraken maken om efficiënt te kunnen werken.
 • De verhouding tussen directie, ondernemingsraad en cliëntenraad staat onder druk. Samenwerken, betrokkenheid en een open communicatie staan bij u voorop.
 • U wil een bruisende en stimulerende dag organiseren als aftrap of afsluiting van een project. U zoekt iemand met goede ideeën en een enthousiaste uitstraling.
 • De nieuwe brede participatieraad is geïnstalleerd. U zoekt de juiste aanpak om aan het werk te gaan.
 • U bent ondersteuner van een cliëntenraad geworden. U wil effectiever zijn in uw handelen. U zoekt een onafhankelijk persoon die u kan coachen.
 • Het enthousiasme is een beetje weg uit uw cliëntenraad. U zoekt inspiratie en nieuw elan.
 • De clientenraad wil zich verdiepen in de laatste ontwikkelingen op gebied van wetgeving en medezeggenschap.
Dan geef ik u graag de door u gewenste ondersteuning en advies!

U kunt mij inschakelen

Werkbijeenkomsten

We werken een dag of deel van een dag aan vooraf overeengekomen doelen.
Bijvoorbeeld:
 • Het opstellen van een werkplan
 • Uitzetten van strategie voor de toekomst
 • Verbeteren van de samenwerking en het functioneren als team

Begeleiden van trainingen

Ik maak voor u een trainingsprogramma op maat, dat wil zeggen toegesneden op de leerdoelen van de organisatie en de leervragen van de deelnemers. Doel is dat deelnemers hun kennis vergroten, vaardigheden oefenen of zich bewust worden van hun houding t.o.v. het werk.
Bijvoorbeeld:
 • Wmcz
 • Vaardig onderhandelen
 • Effectief vergaderen
 • Helder communiceren
 • Overtuigend presenteren
De training kan een dag of meerdere dagen duren, afhankelijk van uw vraag.

Maar ook voor

Dagvoorzitterschap

U heeft een bijeenkomst inhoudelijk voorbereid (of dat hebben we samen gedaan) en ik zorg dat op geanimeerde maar gestructureerde wijze die inhoud aan bod kan komen.

Begeleiden van workshops

Ik zet deelnemers aan het werk rondom een vastgesteld thema. Doel is dat mensen geïnspireerd aan de slag kunnen met wat van hen gevraag wordt.
Voorbeelden:
 • Praktisch omgaan met het lezen van beleidsstukken
 • Netwerken
 • Ontdekken van eigen kracht en kwaliteiten
 • Workshops zijn meestal kortdurend
Advies

U wilt een onafhankelijk en professioneel oog laten meekijken naar de situatie en u heeft iemand nodig die met u kan meedenken over oplossingen.
Voorbeelden van adviesvraagstukken:
 • Werving en selectie van cliëntenraadsleden
 • Inwoners betrekken bij Wmo beleid
 • De cliëntenraad goed op de kaart zetten