Agenda 2020

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op 3 maart 2020. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van Pameijer betrokken.

Studie/werkdag voor leden van cliëntenraden RIBW en GGz

Deze dag wordt gehouden op 17 maart 2020.

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2020 wordt de netwerkmeeting gehouden op 4 juni 2020.

Workshop Wmcz 2018
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. De invoeringsdatum wordt juli 2020. Belangrijk om als Clientenraad en zorginstelling vroegtijdig op de hoogte te zijn van de inhoud van deze wet en wat de toepassing van deze wet voor u/uw zorginstelling betekent. Lees verder...
Aan de slag met INSPRAAK

Gratis workshop PARTNER benadering

Vanaf 1 juli 2020 start de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018. Een nieuw onderdeel van deze wet is het artikel over inspraak. De recent uitgeven handreiking Inspraak in de WMCZ geeft overzicht wat inspraak is en biedt inspiratie om aan de slag te gaan met (meer) inspraak in zorgorganisaties. In de handreiking wordt dePARTNER benadering als één van de manieren beschreven om inspraak vorm te geven. Op 7 april 2020 kunnen belangstellenden deelnemen aan een gratis oriëntatie workshop ‘Versterken van Inspraak & Zeggenschap – werken met de PARTNER benadering’, en bij interesse een training van twee dagdelen volgen. Meer informatie....

Compilatie film Landelijk Congres Cliëntenraden 2019 - Waardigheid en trots