BASISWORKSHOP

‘Versterken van Zeggenschap’

Ervaringen van deelnemers

Ook benieuwd hoe deelnemers mijn trainingen ervaren? Hieronder een aantal concrete uitspraken van deelnemers.

Evaluatie scholing Clientenraad Medrie, mrt/apr. 2018

Ik heb deze 3 bijeenkomsten ervaren als..

 • Zeer prettig. We hebben veel doorgesproken en we hebben elkaar ook beter leren kennen.
 • Zinvol, veel besproken, nu verder met het Hoe;
 • Heel positief, zowel op inhoud als elkaar leren kennen;
 • Het waren zeer nuttige bijeenkomsten, vooral voor de CR die een nieuwe start maakt;
 • Een positieve input m.b.t. ons werk bij de CR. Overzichtelijk heb je ons begeleid in dit proces;
 • Een duidelijkere communicatie met de RvT;
 • Leerzaam, open constructief.

Wat ik zeker wil oppakken in de CR is..

 • De onderdelen waarvoor ik me heb opgegeven. En verder natuurlijk alles waar we als CR mee bezig zijn.
 • Bekendheid;
 • Onderzoeken die betrekking hebben op de patiëntenzorg;
 • Nog aandacht voor verdere uitwerking en concretisering; blijven focussen op de thema’s. ik ga er voor zorgen dat we de hoofdpunten vasthouden en er een constructieve sfeer ontstaat/blijft;
 • Ik wil zeker de bekendheid/communicatie van de CR oppakken;
 • Verbindend;Mijn wens voor ons als CR is..

 • Dat de positieve flow, de energie zoals we die nu voelen, er altijd is. Met elkaar scherp houden.
 • In gezamenlijkheid positioneren; ‘
 • Dat we gehoord worden en dat onze kennis ook ingezet wordt;
 • Dat we dit jaar aantoonbare resultaten boeken op de plannen;
 • Dat we gekend worden in ons beleid en een goede gesprekspartner kunnen zijn voor de RVT en RvT;
 • Inzicht verkrijgen in de functie en winstdeling;
 • Dat we elkaar ‘scherp’ houden en in onze rol groeien.

De tip die ik wil meegeven is…

 • Uitspreken hoe je over dingen denkt.
 • Aandacht voor het Hoe;
 • Af en toe een ‘sparmoment’ met Alice om de lijn vast te houden;
 • Jaarlijks een moment van bezinning;
 • Misschien dat we je af en toe kunnen vragen bij een probleem;
 • Goede en open samenwerking;
 • Ook gewoon gezellig en leuk is.

Agenda 2018

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op 5 maart 2019. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van Kwintes betrokken.

Studie/werkdag voor leden van cliëntenraden RIBW en GGz

Deze dag wordt gehouden op 3 oktober 2018.

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2018 wordt de netwerkmeeting gehouden op 10 april 2018.

Workshop “In gesprek over je netwerk’.
Drie middagbijeenkomsten voor clienten die willen werken aan het versterken van hun persoonlijke netwerk. Data in worden in onderling overleg vastgesteld.

Werken aan je persoonlijke K3
K3 staat voor:
 • Eigen koers: waar sta jij nu!
 • Eigen Kracht & Kwaliteiten: wat heb jij in huis en wat wil jij verder ontwikkelen!
 • Eigen Keuze: wat wil jij, waar ga je voor en welke keuzes ondersteunen je daarbij!
De training zal ook weer in 2018 worden gehouden, nl van woensdag 12 t/m vrijdag 14 december.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, lees hier verder of mail naar info@alicemakkinga.nl

Themabijeenkomst medezeggenschap & participatie
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De nieuwe Wmo leidt ook tot veranderingen in de medezeggenschap bij zorgaanbieders. Lees hier verder.