Ervaringen van deelnemers

Ook benieuwd hoe deelnemers mijn trainingen ervaren? Hieronder een aantal concrete uitspraken van deelnemers.

Evaluatie studiedag cliëntenraden Yulius, dd. 4 april ’19

Ik heb deze studiedag ervaren als…….

 • Zeer prettig en ontspannen;
 • Heel leerzaam, open en ruimte voor gezelligheid;
 • Leerzaam;
 • Zeer leerzaam;
 • Positief;
 • Zeer positief, hete was een opfris dag;
 • Zeer interessant en goede sfeer;
 • Leerzaam en leuk;
 • Prettig en leerzaam;
 • Als een opfrissing en stimulans om verder te gaan.

Wat ik geleerd heb is…..

 • Teveel, maar ik heb e.e.a. opgeschreven en ga het rode mapje doornemen;
 • Spreken en mening/idee delen in een groep + wet Wmcz;
 • Dat je meer kan dan je denkt als cliëntenraad;
 • Allerlei ideeën opgedaan bij vragen die voorbij kwamen;
 • Dingen over de wet Wmcz;
 • Omgaan met geheimhouding, hoe meer mensen naar de CR te krijgen, welke rechten we ok alweer als CR hebben;
 • Over wetgeving en ideeën;
 • Dat verzwaard adviesrecht instemmingsrecht wordt;
 • Heel veel goede tips voor achterbanraadpleging, adviesrecht en geheimhouding;
 • Weer eens na te denken over de CR;

Wat ik ga toepassen in mijn cliëntenraad …….

 • Meer trainingen als er budget is;
 • Dingen meenemen naar de basisraad;
 • De verbinding zoeken en oplossingsgericht nadenken met het belang van cliënten voorop;
 • De ideeën die aangedragen zijn om cliënten/familieraadsleden te werven;
 • Meer kennis delen;
 • Wat i k geleerd heb ook gaan toepassen;
 • Tijdsindeling;
 • Misschien een keer iemand meevragen naar de vergadering;
 • Minder punten te behandelen in de raad maar 3 hoofdpunten behandelen;
 • Het accent te leggen op belang client.

Evaluatie training cliëntenraden GGz Friesland, 1 en 2 april ’19

 1. Ik heb deze 2 bijeenkomsten ervaren als …….
 • Wel interessant, maar te langdradig. Te weinig info voor zo’n lange tijd;
 • Goede training voor de raadsleden en coaches. Coaches kunnen goed zien waar raadsleden tegenaan lopen;
 • Minder toneelstukjes over contact met de achterban. Duidelijke training, stof iets luchtiger brengen i.v.m. concentratie;
 • Luxe locatie, prima presentatie van Alice, ondanks soms droge stof. Tijdsduur aan de lange kant, dipjes in de concentratie;
 • Leerzaam, soms chaotisch. Aan twijfelen gegaan of dit wel iets voor mij is. Rollenspel niet leuk;
 • Twee positieve bijeenkomsten, de prima accommodatie en perfecte lunch en bovenal de sympathieke presentator Alice. Het had wat mij betreft op 1 dag gekund;
 • Fijne bijeenkomst, veel geleerd, het was duidelijk;
 • Praktische invulling van de Wmcz, het contact met de achterban, beleidsstukken lezen, adviesaanvragen lezen en behandelen en de wetgeving;
 • Mooie training voor de coaches om te kijken waar knelpunten, actiepunten zitten om verder met de raad op te pakken
 • Leerzaam, maar wel vermoeiend;
 • Leuke opfrisser en collega’s weer beter leren kennen;
 • Prettige presentatie, 1ste dag veel bekends, 2de dag meer stof tot nadenken;
 • Plezierig ervaren;
 • Te langdradig op een onderwerp doorlopen; rollenspel 3 onderwerpen aangaan en niet 3x uit zelfde afspelen;
 • Waardevolle bijeenkomst: informatief, verhelderend, beter begrip van veel zaken;
 • Informatief;
 • Zeer positief;
 • Niet te lang over een onderwerp.

 1. Wat ik goed en plezierig vond is……
 • De samenwerking en rollenspel in de 1ste bijeenkomst;
 • Interactieve gedeeltes gecombineerd met theorie;
 • Goed voorbereid, aandacht voor iedereen en prettige samenstelling;
 • Rollenspel nuttig, soms niet helemaal realistisch (assertieve ouderen zijn in het spel te zeer aanwezig);
 • In groepsverband kun je toch wel van elkaar leren;
 • De bewustwording dat de mening van raadsleden er toe doet;
 • De openheid en betrokkenheid van de cliëntenraadsleden;
 • Heldere uitleg;
 • De sfeer, de variatie aan onderwerpen en ruimte voor eigen inbreng;
 • Pauze had eerder/groter gemogen;
 • De sfeer was goed;
 • Goede uitleg;
 • Dat er zaken goed werden besproken;
 • Goed georganiseerd.

 1. Een tip die ik wil meegeven is…
 • Meer praktijkopdrachten;
 • Bedankt voor de training3x;
 • Andere locatie i.v.m. OV;
 • Een goede leidraad hoe te werk en inzichtelijk maken;
 • Geen, het was gewoon goed;
 • De 2de dag ook meer interactieve programma-onderdelengebruiken;
 • De duur van een dagdeel kan wel wat korter;
 • Sommige ‘uitstapjes’ te lang duurden, afwisseling actief/inactief beter;
 • Ga zo door;
 • Dat de meerderheid gedwongen wordt vlees-vrij te eten;
 • Had liever 2 uur per keer gehad (1 uur-10 min. Pauze-1 uur). Vond 3 uur best lang;
 • 1 uur even niks;
 • Als het kan in 1 dag.

Evaluatie studiedag ‘Nieuwe wetgeving medezeggenschap’, dd. 21 maart te Rotterdam

Ik heb deze studiedag ervaren als…

 • Beter en plezieriger dan de vorige trainingsdag. Fijn dat er dit keer na de lunchpauze gewerkt werd aan de door de deelnemers aangedragen vragen/knelpunten i.p.v. theoretische casussen;
 • Een zeer interessante dat waar ik vele geleerd heb van zowel de andere deelnemers als de trainer;
 • Dat ik tevreden ben met wat ik vandaag geleerd heb;
 • Dat ik het nuttig vond om over de nieuwe wetgeving te worden bijgespijkerd;
 • Zeer nuttig, duidelijk en kort hoe de wet in elkaar steekt en wat er gaat veranderen;
 • Erg positief en de handvatten die ik gekregen heb om cliënten te activeren;
 • Inspirerend en qua kennis inzichtgevend en verhelderend;
 • Waardevol, veel informatie en goede impressie van wat er speelt.

Wat ik goed en plezierig vond is..

 • Dankjewel voor deze mooie, leerzame dag;
 • Alle onderwerpen vond ik interessant;
 • Dat er naar elkaar geluisterd werd;
 • Er werd goed naar elkaar geluisterd, dat vond ik heel plezierig;

De tip die ik wil meegeven is..

 • Meer diversiteit in organisaties, netwerken is ook een onderdeel van deze trainingen;

Waar ik mee aan de slag ga is..

 • Veel dingen die ik vandaag heb gehoord en waar ik nog niet veel van afwist;
 • Dat ik zeker met mijn team op werkbezoek ga om dingen te leren;
 • Moet heel veel nog lezen;
 • Interne nieuwsbrief, cliëntenportaal, digitale vragenlijst;
 • De tips die gegeven zijn en ga voorstellen de PowerPoint nog met de gezamenlijke raad te bekijken;
 • Innovatieve vormen van medezeggenschap en zichtbaarheid cliëntenraad;
 • Meer inspelen op oplossingen van oorzaken, bewustwording en zelfempowerment.

Evaluatie werkbijeenkomst coach-ondersteuners regionale cliëntenraden Kwintes, dd. 8 maart ’19

Ik heb deze dag ervaren als….
 • Zinvol en nodig;
 • We zijn nu meer een geheel;
 • Vertrouwen bevestigd met elkaar;

De wens die ik voor onszelf heb is..

 • Veel lol, plezier hebben met elkaar;
 • Elkaar stimuleren en opvangen als het nodig is;
 • Erkenning en waardering voor elkaars kwaliteiten;
 • Fijne ruimte en omgeving.

Agenda 2019

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op 5 maart 2019. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van Kwintes betrokken.

Studie/werkdag voor leden van cliëntenraden RIBW en GGz

Deze dag wordt gehouden op 21 maart 2019.

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2019 wordt de netwerkmeeting gehouden op 7 november 2019.

Workshop “In gesprek over je netwerk’.
Drie middagbijeenkomsten voor clienten die willen werken aan het versterken van hun persoonlijke netwerk. Data in worden in onderling overleg vastgesteld.

Lef op Locatie
Dit was het thema van het landelijk congres cliëntenraden 2018. Tijdens dit congres heeft Alice Makkinga, samen met Anke Heijsman de workshop ‘Versterken van Zeggenschap: participeren als PARTNERS’ gegeven. Verder lezen…

Werken aan je persoonlijke K3
K3 staat voor:
 • Eigen koers: waar sta jij nu!
 • Eigen Kracht & Kwaliteiten: wat heb jij in huis en wat wil jij verder ontwikkelen!
 • Eigen Keuze: wat wil jij, waar ga je voor en welke keuzes ondersteunen je daarbij!
De training zal ook weer in 2019 worden gehouden, nl van woensdag 11 t/m vrijdag 13 december.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, lees hier verder of mail naar info@alicemakkinga.nl

Themabijeenkomst medezeggenschap & participatie
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De nieuwe Wmo leidt ook tot veranderingen in de medezeggenschap bij zorgaanbieders. Lees hier verder.