Studiedag voor leden van Cliëntenraden GGz en RIBW

21 maart 2019

Ervaringen van deelnemers

Ook benieuwd hoe deelnemers mijn trainingen ervaren? Hieronder een aantal concrete uitspraken van deelnemers.

Evaluatie Deelraad Clientvertegenwoordigers Cosis, dd. 23 februari ’19

Ik heb deze trainingsdag ervaren als…

 • Inspirerend, energie gevend en waardevol
 • Productief
 • Intensief en productief
 • Waardevol om nader tot elkaar te komen en onderling relatie op te bouwen
 • Informatief en opbouwend; informatie gekregen en manier van aankijken tegen vraagstukken is basis waarop we kunnen voortbouwen
 • Inspirerend
 • Productieve dag

 

Wat ik goed en plezierig vond is..

 • Is de constructieve houding
 • Constructief
 • De sfeer en het open overleg
 • De locatie, de trainer
 • Openheid en respectief
 • De bereidheid van ieder om naar elkaar te luisteren
 • Goed verzorg, respect voor elkaar

 De tip die ik wil meegeven is..

 • Ga zo door
 • Tot volgend jaar
 • Iets kortere agenda
 • Soms discussie iets eerder afkappen om tot de zaak te blijven
 • Ga zo door, mooi dat je van doorpakken weet
 • Volgende jaar weer doen

Evaluatie werkbijeenkomst coach-ondersteuners regionale cliëntenraden Kwintes, dd. 8 maart ’19

Ik heb deze dag ervaren als….
 • Zinvol en nodig;
 • We zijn nu meer een geheel;
 • Vertrouwen bevestigd met elkaar;

 

De wens die ik voor onszelf heb is..

 • Veel lol, plezier hebben met elkaar;
 • Elkaar stimuleren en opvangen als het nodig is;
 • Erkenning en waardering voor elkaars kwaliteiten;
 • Fijne ruimte en omgeving.

Agenda 2019

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op 5 maart 2019. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van Kwintes betrokken.

Studie/werkdag voor leden van cliëntenraden RIBW en GGz

Deze dag wordt gehouden op 21 maart 2019.

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2019 wordt de netwerkmeeting gehouden op 7 november 2019.

Workshop “In gesprek over je netwerk’.
Drie middagbijeenkomsten voor clienten die willen werken aan het versterken van hun persoonlijke netwerk. Data in worden in onderling overleg vastgesteld.

Lef op Locatie
Dit was het thema van het landelijk congres cliëntenraden 2018. Tijdens dit congres heeft Alice Makkinga, samen met Anke Heijsman de workshop ‘Versterken van Zeggenschap: participeren als PARTNERS’ gegeven. Verder lezen…

Werken aan je persoonlijke K3
K3 staat voor:
 • Eigen koers: waar sta jij nu!
 • Eigen Kracht & Kwaliteiten: wat heb jij in huis en wat wil jij verder ontwikkelen!
 • Eigen Keuze: wat wil jij, waar ga je voor en welke keuzes ondersteunen je daarbij!
De training zal ook weer in 2019 worden gehouden, nl van woensdag 11 t/m vrijdag 13 december.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, lees hier verder of mail naar info@alicemakkinga.nl

Themabijeenkomst medezeggenschap & participatie
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De nieuwe Wmo leidt ook tot veranderingen in de medezeggenschap bij zorgaanbieders. Lees hier verder.