Ervaringen van deelnemers

Ook benieuwd hoe deelnemers mijn trainingen ervaren? Hieronder een aantal concrete uitspraken van deelnemers.

Evaluatie NCZ basistraining, dd. 4, 11 en 18 september ’19

 1. Ik heb deze basistraining ervaren als..
 • Een openbaring in de positieve zin.
 • Erg positief; Alice is duidelijk en kan putten uit een ruime ervaring. Erg prettig.
 • Zeer leerzaam, twee eyeopeners. Nuttig, aanrader voor overige leden CCR, prettige leeromgeving.
 • Positief en leerzaam.
 • Ik heb veel gehoord, al wist ik toch meer dan ik dacht. Ben toch heel blij met de informatie.
 • Bijzonder leerzaam en goed te volgen.
 • Een goede rode draad voor ons beleid voor de raad.
 1. Wat ik ga oppakken is..
 • Dat we toch een grote verantwoordelijkheid hebben als cliëntenraad.
 • Hoe ik/wij de stem van de patiënt het beste kunnen vertegenwoordigen.
 • Structuur aanbrengen in de onderwerpen door te starten met een agenda 2020.
 • Niet alles tegelijk.
 • Het heeft mij vooral gemotiveerd om met nieuwe initiatieven te komen in mijn raad.
 • Bij onze CR werkplan terugbrengen naar realistische doelen.
 • Kijken hoe ik de cliënten het beste kan benaderen.

Evaluatie werkbijeenkomst leden Gemeenschappelijk Overleggen Pro Persona, dd. 26 september ’19

Ik heb deze middag ervaren als…
 • Verbindend, open productief en constructief.
 • Zeer productief. Goed opgebouwd met een kop en een staart. Zinvol en in een stijl waarmee we verder kunnen.
 • Constructief en vruchtbaar.
 • Vruchtbaar, veel concrete en praktische afspraken gemaakt.
 • Constructief, gelijkwaardig, respectvol. Fijne sfeer, goed geluisterd naar elkaar.
 • Leerzaam, wij zijn het regelmatig goed met elkaar eens. Goede begeleiding van Alice Makkinga, leuke manier van werken. Prettige discussie. Tijd goed besteedt.
 • Goede teambuilding, aangename werkbijeenkomst.
 • Als een prettig samen zijn waarbij we echt stappen hebben gemaakt.
 • Positieve vibes, constructieve middag.

 

Agenda 2019

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op 3 maart 2020. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van Kwintes betrokken.

Studie/werkdag voor leden van cliëntenraden RIBW en GGz

Deze dag wordt gehouden op 21 november 2019.

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2019 wordt de netwerkmeeting gehouden op 7 november 2019.

Workshop Wmcz 2018
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. De invoeringsdatum wordt januari of juli 2020. Belangrijk om als Clientenraad en zorginstelling vroegtijdig op de hoogte te zijn van de inhoud van deze wet en wat de toepassing van deze wet voor u/uw zorginstelling betekent.
Voor meer informatie, "klik hier" voor doorlink naar bijgaande flyer.

Lef op Locatie
Dit was het thema van het landelijk congres cliëntenraden 2018. Tijdens dit congres heeft Alice Makkinga, samen met Anke Heijsman de workshop ‘Versterken van Zeggenschap: participeren als PARTNERS’ gegeven. Verder lezen…

Themabijeenkomst medezeggenschap & participatie
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De nieuwe Wmo leidt ook tot veranderingen in de medezeggenschap bij zorgaanbieders. Lees hier verder.