Agenda 2020

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op dinsdag 28 september 2021. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van RIBW Nijmegen & Rivierenland betrokken.


Workshop Wmcz 2018
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. De invoeringsdatum is 1 juli 2020. Belangrijk om als Clientenraad en zorginstelling op de hoogte te zijn van de inhoud van deze wet en wat de toepassing van deze wet voor u/uw zorginstelling betekent. Voor meer informatie kunt u hier  klikken.
Aan de slag met INSPRAAK

Gratis workshop PARTNER benadering

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 van kracht. Een nieuw onderdeel van deze wet is het artikel over inspraak. De recent uitgeven handreiking Inspraak in de WMCZ geeft overzicht wat inspraak is en biedt inspiratie om aan de slag te gaan met (meer) inspraak in zorgorganisaties. In de handreiking wordt de PARTNER benadering als één van de manieren beschreven om inspraak vorm te geven.
Wilt u binnen uw zorgorganisatie aan de slag met ‘Versterken van Inspraak & Zeggenschap – werken met de PARTNER benadering, klik dan hier voor meer informatie.

Compilatie film Landelijk Congres Cliëntenraden 2019 - Waardigheid en trots