Netwerkmeeting coach-ondersteuners

6 november 2018

Werken aan je persoonlijke K3

12 t/m 14 december 2018

Ervaringen van deelnemers

Ook benieuwd hoe deelnemers mijn trainingen ervaren? Hieronder een aantal concrete uitspraken van deelnemers.

Evaluatie werkbijeenkomst Clientenraad RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, 5 september ’18

Ik heb deze werkbijeenkomst ervaren als:

 • Nuttig en gezellig;
 • Een mooie basis om verder me aan de slag te gaan;
 • Positief en leerzaam;
 • Zeer goed;
 • Leuk;
 • Rustig en relaxed.

Wat ik ga toepassen/oppakken in de praktijk is:

 • Twee agendapunten zorgvuldig inzetten en afspraken over maken;
 • Crisisdienst (uitzoeken hoe dit zit);
 • De ‘sterrollen’ goed oppakken;
 • Punten uitwerken/ to-do lijst maken.
Team: waar ik mij sterk voor maak is:

 • De goede sfeer;
 • Teamspirit er in houden;
 • Samenwerken;
 • De raad en de cliënten;
 • Kwaliteit;
 • Meer open zijn;
 • Saamhorigheid, met z’n allen er voor gaan;

Agenda 2018

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op 5 maart 2019. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van Kwintes betrokken.

Studie/werkdag voor leden van cliëntenraden RIBW en GGz

Deze dag wordt gehouden op 1 oktober 2018.

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2018 wordt de netwerkmeeting gehouden op 6 november 2018.

Workshop “In gesprek over je netwerk’.
Drie middagbijeenkomsten voor clienten die willen werken aan het versterken van hun persoonlijke netwerk. Data in worden in onderling overleg vastgesteld.

Werken aan je persoonlijke K3
K3 staat voor:
 • Eigen koers: waar sta jij nu!
 • Eigen Kracht & Kwaliteiten: wat heb jij in huis en wat wil jij verder ontwikkelen!
 • Eigen Keuze: wat wil jij, waar ga je voor en welke keuzes ondersteunen je daarbij!
De training zal ook weer in 2018 worden gehouden, nl van woensdag 12 t/m vrijdag 14 december.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, lees hier verder of mail naar info@alicemakkinga.nl

Themabijeenkomst medezeggenschap & participatie
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De nieuwe Wmo leidt ook tot veranderingen in de medezeggenschap bij zorgaanbieders. Lees hier verder.