Landelijke ontmoetingsdag Cliëntenraden RIBW & MO

3 maart 2020

Studiedag medezeggenschap Cliëntenraden GGz en RIBW

17 maart 2020

Ervaringen van deelnemers

Ook benieuwd hoe deelnemers mijn trainingen ervaren? Hieronder een aantal concrete uitspraken van deelnemers.

Agenda 2020

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op 3 maart 2020. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van Pameijer betrokken.

Studie/werkdag voor leden van cliëntenraden RIBW en GGz

Deze dag wordt gehouden op 17 maart 2020.

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2020 wordt de netwerkmeeting gehouden op 4 juni 2020.

Workshop Wmcz 2018
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. De invoeringsdatum wordt juli 2020. Belangrijk om als Clientenraad en zorginstelling vroegtijdig op de hoogte te zijn van de inhoud van deze wet en wat de toepassing van deze wet voor u/uw zorginstelling betekent. Lees verder...
Veerkrachtig Samenwerken
Op 4 december vond het congres Veerkrachtig Samenwerken plaats, georganiseerd door o.a. het Netwerk Client-En-Raad Zorg (NCZ).Alice Makkinga en Anke Heijsman hebben een goed bezochte workshop gegeven over ‘Versterken van Inspraak en Zeggenschap – werken met de PARTNER benadering’. De werkwijze van PARTNER sluit nauw aan bij het doel van de nieuwe Wmcz: versterken van de (mede)zeggenschap van cliënten en cliënten en hun vertegenwoordigers in staat stellen inspraak uit te oefenen in aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten. Belangstellenden kunnen in het voorjaar van 2020 deelnemen aan een tweedaagse training. Lees verder...

Hieronder kunt u de "Compilatie film Landelijk Congres Cliëntenraden 2019 - Waardigheid en trots" bekijken.

Compilatie film Landelijk Congres Cliëntenraden 2019 - Waardigheid en trots